Adatvédelmi nyilatkozat


BEVEZETÉS
A www.orosbau.hu- a továbbiakban: Weboldal – üzemeltetője Berki Csaba
Mátyás e.v., továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi
Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi
Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit,
melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az
Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa
kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.
Kérjük, hogy Weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen
Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként
kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő
egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok
kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai
védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi
CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szól.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Név: Berki Csaba Mátyás egyéni vállalkozó
Székhely: 5900 Orosháza Mikes u.8
Adószám: 69572247-2-24
Nyilvántartási szám: 53378927
Statisztikai számjele: 69572247-4791-231-04
Weboldal: orosbau.hu
Email cím: berki.csaba@freemail.hu
Telefonszám: +36 70 248 3901
A JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ALÁBBI
ADATKEZELÉSEKRE TERJED KI:

 1. A kapcsolatfelvétel célját szolgáló űrlapon és/vagy az árkalkulációt
  igénylő űrlap kitöltése során megadott személyes adatok tárolására és
  kezelésére
 2. A cookie-k tárolására és kezelésére
 3. A Google Analytics által gyűjtött adatok tárolására és kezelésére
 4. A közösségi oldalak által gyűjtött adatok tárolására és kezelésére
 5. A hotjar.com által gyűjtött adatok tárolására és kezelésére
  1)
  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 6. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
  önkéntes hozzájárulása.
  HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
  Az érintett a kapcsolati és/vagy árkalkulációt igénylő űrlap kitöltése során
  kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a jelen
  tájékoztatóban írt módon kezelje.
  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  Érintett az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg
  a weboldal kapcsolati űrlapján keresztül:
  • Név
  • Lakcím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  Az érintett által, az önkéntes adatszolgáltatás során megadott személyes
  adatokat az adatkezelő kapcsolattartáshoz használja fel.
  AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE
  A weboldalon található kapcsolati és/vagy árkalkulációt igénylő űrlapon
  keresztül üzenetet küldő/árkalkulációt igénylő látogatók.
  AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE
  Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek
  elvégzésére az adatkezelő jogosult – az adatkezelési nyilatkozatban
  lefektetett személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartásával.
  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  Az adatkezelés az ügy (válaszadás, vagy szolgáltatás teljesítése)
  elintézéséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
  2.)
  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 7. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
  önkéntes hozzájárulása. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az
  érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről adatkezelő a weboldal első
  látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást érintett számára. A
  hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal
  felkeresésével megkezdődik – adatkezelő az első látogatás
  megkezdésekor tájékoztatja érintettet, és kéri hozzájárulását. Adatkezelő
  nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével
  harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
  HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
  A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott aktivitásokhoz
  kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép,
  illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító
  adataival – adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan
  rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a weboldal
  megnyitásával kifejezetten hozzájárul.
  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  A böngészés során a weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében az
  érintett számítógépén egy vagy több cookie-t telepíthet, amely(ek) révén
  azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k („sütik”)
  személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának
  beazonosítására nem alkalmas adatok.
  cookie információ – Ezen süti célja, hogy megjegyezze a felhasználó
  beállításait a cookie-kkal kapcsolatban, így egy következő (3 hónapon
  belüli) látogatás alkalmával már nem jelenik meg a cookie
  engedélyezésével kapcsolatos figyelmeztetés.
  rendszer cookie – Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és
  zökkenőmentesen
  böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit,
  és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje
  a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a
  sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
  használt más eszközről.
  Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők
  adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.
  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának
  beazonosítására nem alkalmas adatok ismeretében a weboldal
  üzemeltetője jobban megértheti a felhasználók honlaplátogatási szokásait,
  így a weboldal tartalmát célzottabban tudja hozzáigazítani a látogatók
  egyedi igényeihez, ezáltal fejlesztheti a felhasználók számára nyújtott
  kínálatot, tartalmakat, javíthatja a felhasználói élményt.
  AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE
  A weboldalra érkező látogatók.
  AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE
  Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek
  elvégzésére az adatkezelő jogosult, azonban az adatkezelő a cookie-k
  használatával nem kezel személyes adatokat.
  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  Az adatkezelés az adat megadásának (látogatói munkamenet) időpontjától
  annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. A
  naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított 3 hónapig
  tárolja.
  3.)
  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 8. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
  önkéntes hozzájárulása.
  HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
  A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott aktivitásokhoz
  kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép,
  illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító
  adataival – adatkezelő rendszere (Google Analytics) külső beavatkozás
  nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez
  érintett a weboldal megnyitásával kifejezetten hozzájárul.
  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  A weboldalon a Google Analytics (a Google webanalitikai szolgáltatása)
  által használt mérőkódok, cookie-k működnek, melyek többek között a
  látogatók IP címét, az operációs rendszert, a böngésző típusát és látogatott
  oldal címét rögzítik.
  Ezek azonban személyes adatnak nem minősülő, a látogató
  személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok.
  A Google Analytics mérőkódjainak alkalmazása során a Google
  adatvédelmi irányelvei az irányadóak.
  Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők
  adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.
  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának
  beazonosítására nem alkalmas adatokat a Google arra használja, hogy
  kiértékelje, hogy hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy
  a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával, a látogatók
  interakcióival kapcsolatban statisztikákat, jelentéseket készítsen. Ezek
  ismeretében a weboldal üzemeltetője jobban megértheti a felhasználók
  honlaplátogatási szokásait, így a weboldal tartalmát célzottabban tudja
  hozzáigazítani a látogatók egyedi igényeihez, ezáltal fejlesztheti a
  felhasználók számára nyújtott kínálatot, tartalmakat, javíthatja a
  felhasználói élményt.
  AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE
  A weboldalra érkező látogatók.
  AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE
  Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek
  elvégzésére az adatkezelő jogosult, azonban az adatkezelő a Google
  Analytics mérőkódok használatával nem kezel személyes adatokat, az
  adatokat, az érintettekre utaló információktól megfosztott adatokat kivétel
  nélkül a Google kezeli.
  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  Az adatkezelés az adat megadásának (látogatói munkamenet) időpontjától
  annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. A
  naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított 3 hónapig
  tárolja.
  4.)
  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
  Az adatkezelés a Facebook közösségi oldalon valósul meg. Érintett a
  Facebook közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés jogalapjáról.
  HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
  Az érintett a vállalkozás közösségi oldalának lájkolása, majd követése
  során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a közösségi
  oldal a saját adatkezelési elvei, szabályai szerint kezelje. Az adatkezelés a
  közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat
  személyes adatainak kezeléséről.
  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi
  oldalon tájékozódhat arról, hogy milyen személyes adatait gyűjti és kezeli
  az adott közösségi oldal.
  Érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelés módjára, illetve az adatok
  törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása
  vonatkozik.
  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  Adatkezelő kizárólag arra használja a vállalkozás Facebook oldalát, hogy a
  weboldal egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit vagy magát a weboldalt
  megossza, népszerűsítse. Adatkezelő nem végez adatgyűjtést, nem kezel
  személyes adatokat. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg.
  Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés céljáról.
  AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE
  Azok az érintettek, akik regisztráltak a Facebook közösségi oldalon, és a
  „Kedvelem/Tetszik” gomb megnyomásával „lájkolták” a vállalkozás
  Facebook oldalát.
  AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE
  Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Adatkezelő a Facebook
  oldalon keresztül nem kezel személyes adatokat, az adatokat kivétel nélkül
  a Facebook kezeli.
  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi
  oldalon tájékozódhat az adatkezelés időtartamáról.
  5.)
  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 9. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
  önkéntes hozzájárulása.
  HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
  A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott aktivitásokhoz
  kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép,
  illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító
  adataival – adatkezelő rendszere (hotjar.com) külső beavatkozás nélkül,
  automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a
  weboldal megnyitásával kifejezetten hozzájárul.
  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  A weboldalon a hotjar.com (webanalitikai szolgáltatás) által használt
  mérőkódok, cookie-k működnek, melyek többek között a látogatók IP címét,
  az operációs rendszert, a böngésző típusát és látogatott oldal címét
  rögzítik.
  Ezek azonban személyes adatnak nem minősülő, a látogató
  személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok.
  A Hotjar mérőkódjainak alkalmazása során a hotjar.com adatvédelmi
  irányelvei az irányadóak.
  Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők
  adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.
  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának
  beazonosítására nem alkalmas adatokat a hotjar arra használja, hogy
  kiértékelje, hogy hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy
  a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával, a látogatók
  interakcióival kapcsolatban statisztikákat, jelentéseket készítsen. Ezek
  ismeretében a weboldal üzemeltetője jobban megértheti a felhasználók
  honlaplátogatási szokásait, így a weboldal tartalmát célzottabban tudja
  hozzáigazítani a látogatók egyedi igényeihez, ezáltal fejlesztheti a
  felhasználók számára nyújtott kínálatot, tartalmakat, javíthatja a
  felhasználói élményt.
  AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE
  A weboldalra érkező látogatók.
  AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE
  Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek
  elvégzésére az adatkezelő jogosult, azonban az adatkezelő a
  hotjar mérőkódok használatával nem kezel személyes adatokat, az
  adatokat, az érintettekre utaló információktól megfosztott adatokat kivétel
  nélkül a hotjar.com kezeli.
  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  Az adatkezelés az adat megadásának (látogatói munkamenet) időpontjától
  annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart.
  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
  Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása
  mellett végzi:
  Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és
  törvényesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezheti.
  Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
  gyűjthető és kezelhető. Adatkezelő a személyes adatokat a jelen
  nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra nem használhatja fel.
  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél szempontjából releváns,
  alkalmas. Adatkezelő a jelen nyilatkozatban meghatározott cél eléréséhez
  szükséges, annak megfelelő mértékben és ideig kezelhet adatokat.
  Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
  céljának.
  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és
  – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Az
  adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
  haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.
  Az automatikusan felvett adatok egyéb személyes adatokkal, illetve más
  honlapok vagy szolgáltatások érintett általi igénybevételekor keletkező
  adatokkal – a jogszabály által előírt esetek kivételével – nem kapcsolhatók
  össze.
  Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes
  tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem
  vonatkozik jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat,
  kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.
  Személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult,
  vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
  személyes adatra nézve teljesülnek. Adatkezelő nem végez
  adattovábbítást.
  Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása
  céljából adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő nem vesz igénybe
  adatfeldolgozót.
  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
  Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelését az alábbi módon
  végzi:
  Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében minden olyan
  biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja
  mindazon eljárásokat, amely a kezelt adatok – technika jelenlegi állása
  szerint ésszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát (az adatok
  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
  hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés,
  továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
  hozzáférhetetlenné válás elleni védelmét) garantálja, illetve az Információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi jogszabályok
  rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges.
  AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
  a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
  zárolását.
  A személyes adatokról tájékozódni az alábbi elérhetőségeken, a személyes
  adatok módosítását vagy törlését az alábbi módokon tudja az érintett
  kezdeményezni:
  postai úton: 5900 Orosháza Mikes u.8
  emailben: berki.csaba@freemail.hu
  telefonon: +36 70 248 3901
  a)
  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt
  adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  időtartamáról, adatfeldolgozó esetén annak nevéről, címéről és az
  adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
  körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
  továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
  adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső
  adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
  intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
  nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét,
  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi
  incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
  intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
  meghatározott egyéb adatokat.
  Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
  alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett
  erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
  adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem
  nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
  b)
  Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja
  annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
  helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A
  valóságnak nem megfelelő adatokat – amennyiben e tényről tudomást
  szerez és a valós adat rendelkezésére áll – adatkezelő helyesbíti.
  c)
  Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
  I) kezelése jogellenes;
  II) az érintett kéri;
  III) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,
  feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  IV) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
  meghatározott határideje lejárt;
  V) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  A törlést jogszabály rendelkezése megtilthatja. Törlés helyett az adatkezelő
  a személyes adatot zárolja, ha azt az érintett kéri, vagy ha a
  rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az
  érintett jogos érdekeit sértené. A zárolt személyes adat kizárólag addig
  kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
  törlését kizárta.
  A helyesbítésről, a megjelölésről, a törlésről vagy a zárolásról az érintettet,
  továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés
  céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
  való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
  nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy
  az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás
  vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
  helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
  adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy érintett panaszt nyújthat be
  valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
  Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
  Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
  érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
  történik; valamint
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
  Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
  időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
  megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
  írásban tájékoztatja.
  Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
  megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
  adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
  tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
  mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
  továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
  érdekében.
  Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha
  az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől,
  illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
  fordulhat.
  Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy
  bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan
  adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett
  hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához
  szükséges körben az adatok az adatkezelő által megbízott jogi képviselők
  részére is kiadhatók.
  Az érintettek egyéb jogai:
  Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
  köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
  figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve
  technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
  adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó
  személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
  illetve másodpéldányának törlését.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
  adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
  arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
  kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
  céljából, de érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
  adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e érintett jogos indokaival
  szemben.
  Az adathordozhatósághoz való jog
  Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
  használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
  hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
  ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
  rendelkezésére bocsátotta.
  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely
  rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben
  érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
  érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
  jog teszi lehetővé, amely érintett jogainak és szabadságainak, valamint
  jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
  megállapít; vagy
  • érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
  alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában tájékoztatni
  érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
  Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő
  meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
  kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet.
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket érintett kérelme
  nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
  számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet az intézkedés
  elmaradásának okairól, valamint a bírósági jogorvoslat, továbbá arról, hogy
  érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
  bírósági jogorvoslati jogával.
  JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
  Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a
  személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt
  érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az
  Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket
  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács
  (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  E-mail:
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  Weboldal:
  EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot érintett előzetes
  értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését
  követően érintett a weboldal további igénybevételével, látogatásával,
  ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.
  Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem köteles
  ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó
  személy felel.
  Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele
  esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a weboldal, illetve az arról elérhető
  szolgáltatások használója felel. Az érintettek által a weboldal, illetve a
  szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybevett böngészők, egyéb
  szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése adatkezelő érdek- és
  felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.
  Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2021.04.01.
  Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.